لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی ارتعاش

لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی ارتعاش

لیست قیمت لرزه گیر لاستیکی ارتعاش
  • لیست قیمت لرزه گیر ها بر حسب ریال میباشد.
  • لرزه گیرها در سایز بالا به صورت سفارشی تولید میگردد.
  • نوع سیالات ویژه برای مصرف در مقابل سیالات اسید ، باز  و یا مشتقات نفتی به صورت سفارشی تولید میگردد.
  • لرزه گیر های فوق دارای ۶ سال گارانتی پس از فروش میباشد.